Maatwerksystemen


Naast inhuur op uurbasis op uw lokatie, kan Fidenza ook voor een vaste prijs uw project in haar eigen kantoor uitvoeren. Vooral voor kleinere MKB-bedrijven kan dit interessant zijn.

Als het project te groot is voor de eigen medewerkers, kan Fidenza bogen op een netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden.

Fidenza heeft een sterke voorkeur voor agile software-ontwikkeling.

Dit omdat we van mening zijn dat er in de meeste gevallen alleen een goed product opgeleverd kan worden, als de ontwikkelaar en de opdrachtgever constant met elkaar bij het project betrokken zijn en samen gaandeweg het product zijn ideale vorm kunnen geven. Fidenza heeft bijvoorbeeld positieve ervaring met de software-ontwikkelmethode Scrum.

Copyright © Fidenza | Geo Software | Gosse Bakker